Amazon EC2 OpenVPN

Bu makale tümden teknik bir döküman ve doğrudan uygulayıcılar için hazırlandı. Amacı ise Amazon t3.micro bir instance ile mobil ya da sabit bir cloud kapasitesini hibrit yapıda internete açmak için gereken temel

HomeServer Kurulumu

Artık bir donanım edindiğimizi ve homeserver kurulumu yapabileceğimizi varsayarak ilerlemeye başlıyoruz. Öncelikle yol haritamıza bir bakalım; Öncelikle bir ev ağındayız, ve temel motivasyonumuz ayak izi çok küçük bir sistemle ev içinden oldukça güçlü

Home Server Seçerken

Konteynerize edilmiş bir homeserver, tasarlanan sisteme bağlı olarak değişik kapasitelerde donanımlar üzerine kurulabilir. Peki ne kullanmak daha uygun olur ? Öncelikle işlem kapasitesi ve enerji tüketimi arasında doğrusal bir korelasyon olduğu unutulmamalı. Zira ne

Evde BT Altyapısı mı Olur ?

Çevrimiçi servisler hayatımızı kolaylaştırıyor. Buna paralel olarak yaşam alanlarımız içindeki BT ihtiyaçları da her gün artıyor. İhtiyaçların bir kısmını çevrimiçi bulamamak ya da mevcut çözümleri yerel ağ erişimi gereksinimi gibi nedenlerle kullanamamak sıklıkla